Pradžia, pabaiga, trukmė
.
.
Pakartojimo tipas
Pasikartojimo intervalas
Pasikartojimų skaičius pasikartojimai
Kartoti, kol
.
Pagal metų dieną
Sąrašas, atskirtas kableliais
Skaičiuoti atgal nuo metų pabaigos
Pagal mėnesį Sąrašas, atskirtas kableliais
Pagal savaitės numerį Sąrašas, atskirtas kableliais
Count back from year end
Pagal mėnesio dieną
Sąrašas, atskirtas kableliais
Skaičiuoti atgal nuo mėnesio pabaigos
Pagal dieną
Kokią(-ias) savaitę(-es)
Skaičiuoti atgal nuo mėnesio pabaigos
Select Repeat Dates
.
Irregular repeat dates cannot be exported at present.
NOT YET SUPPORTED